Stora Alvaret är helt unikt för Öland – flacka hällmarker på kalkbergrund som saknar eller har ett mycket tunt jordtäcke, växlande tillgång på vatten, ett hårt klimat och ett säreget växt- och djurliv. De arter som lever här måste klara sommarens ibland nästan ökenliknande hetta, höstarnas skyfall och vintrarnas frostsprängning och snödrev. Här hittar du axveronika, solvända och orkidéer, med lite tur kan du få höra en ljungpipare. Boka boende ››