Ostindiefararen Götheborg är världens största, seglande träskepp och en kopia av den ostindiefarare som år 1745, gick på grund på väg hem från Kina och sjönk strax utanför Göteborgs hamninlopp. Idag seglar Ostindiefararen Götheborg igen. Boka boende ››