Lördag–söndag från 30 september.
Pris 3.195 kronor per person.