Göta Kanal sträcker sig genom flera delar av Sverige, men just i Östergötland finns det mycket att utforska längs vattenleden. Här finner du gamla och nya slussar, restauranger, aktiviteter och fina boenden. Stanna till i något av de många grönområdena längst med kanalen och ta en picknick, eller se hur båtarna tar sig igenom någon av de många slussarna. Tar du en tur på en traditionell ångbåt får du uppleva den historiska kanalen från däck.