Allmänna villkor

Bokningen är bindande efter det att anmälningsavgiften är inbetald. Om du inte har möjlighet att betala on-line kan du kontakta oss på +46 498 290 350 eller info@bovidhavet.com.

När måste jag betala?

Anmälningsavgiften på 20% av bokningens pris ska vara Roma Media Center AB tillhanda omgående vid bokningstillfället. Slutbetalningen ska vara registrerad senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning närmare än 40 dagar full betalning vid bokningstillfället. Annars riskerar ni att bokningen avbokas.

Säker e-handel

Våra betalningar går via Payex och Dibs och vi hanterar Visa, Master Card samt direktbetalning via Handelsbanken, Sparbanken, Nordea och Skandinaviska enskilda banken.

Om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Roma Media Center AB på tel. +46 (0)498-290350 eller via e-post info@bovidhavet.com. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor.

Ändringskostnad 150 Sek per tillfälle.

Om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Avbeställningsskydd kostar 295 Sek och gäller för samtliga i bokningen.

Som arrangör ser vi till att:

Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning via post eller e-post – Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid. Köpta tjänster stämmer med beskrivningen – Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning. Du får disponera stugan/lägenheten/rummet från det klockslag som angivits på Din bokningsbekräftelse.

Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera handlingarna så snart du fått dem. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max ett barn under 2 år inte använder egen bädd, om inget annat anges. Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta anläggningen så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.

För att boka med oss så måste man vara 18 år.

Om något går snett:

Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Vi beaktar alla klagomål, men de måste dock inkomma senast 7 dagar efter avresa för att göra sig gällande. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Särskilda villkor

Avbokning med avbokningsskydd

Då får du betala:

  • 40 dagar eller fler innan ankomst: 10% av bokningens pris.
  • 39–1 dag innan ankomst: 20% av bokningens pris.
  • 1–0 dag innan ankomst: 100% av bokningens pris.

Avbeställning kan ske om följande inträffar:

  1. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  2. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  3. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att Du ska stå fast vid Din bokning.

Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställnings datum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Avbokning  utan avbeställningsskydd

Då får du betala:

  • 40 dagar eller fler innan ankomst: 20% av bokningens pris.
  • 39–14 dag innan ankomst: 50% av bokningens pris.
  • 13–0 dag innan ankomst: 100% av bokningens pris.

Force majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll.

Ansvarig arrangör

Roma Media Center AB, Visbyvägen 35, 62254 Romakloster. Tel: +46 (0)498-290350. Org.nr: 556669-5762. Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får nödvändiga handlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning.

Kontakta oss via formulär

Kontakta oss

0498-29 03 50
info@bovidhavet.com

Besöksadress:
Visbyvägen 35B, 622 54 Romakloster